wie we zijn

Aan de noordkant van de stad Groningen staat het melk- en vleesvee bedrijf van de familie Elzinga. De van nature zeer vruchtbare kleigronden worden begraast door melk- en vleeskoeien en schapen. In het voorjaar komen hier vele soorten weidevogels op af voor voedsel en broedgelegenheid. U kunt onze dagelijkse werkzaamheden volgen via de Facebook pagina ”V.O.F Martinizicht”. Ga naar Facebook

Biologisch

Door biologisch te werken produceren der runderen en schapen melk en vlees dat uniek is. Enerzijds houdt biologisch in dat je geen kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt. Anderzijds maken de vele bloemen en soorten grassen dat er veel meer hazen, weidevogels en insecten voorkomen (biodiversiteit) om zo de bijzondere smaak aan melk en vlees te geven.

Schapenhouderij

  De schapentak is de laatste jaren groter geworden en is uitgegroeid tot een kudde moede.. meer >

Biologische melk

Al vaak in april komen onze 120 melkkoeien van de stal in de wei om zo groen gras te eten en le.. meer >

Biologisch vlees

Toen in 1989 de eerste limosinkoeien uit Wychen op het bedrijf kwamen was de veetak voor biolog.. meer >

Natuurbeheer

Ongeveer 50 paren Grutto's komen ieder jaar terug uit Afrika om in de sappige graslanden van on.. meer >