Natuurbeheer

Ongeveer 50 paren Grutto’s komen ieder jaar terug uit Afrika om in de sappige graslanden van ons naar regenwormen te zoeken en daarna voor nageslacht te zorgen.

Het is bijzonder dat deze vogels, waarvan 70% alleen in Nederland broedt, zo vlak bij de Stad zoveel jongen grootbrengen. Via Agrarisch Natuurbeheer wordt er ook alles aangedaan om dit zo te houden, misschien nog te verbeteren. Bekijk hier een video over vogelbeheer op onze boerderij.

Vogels in broedseizoen 2020

Ook dit jaar doen wij weer ons uiterste best om een zo goed mogelijk broedgebied te creëren voor de weidevogels. Na een slecht jaar in 2017 door roofdieren lijkt het er op dat we dit jaar iets meer geluk hebben. De door ons beheerde nesten kunt u vinden op onderstaande de kaart. Vooral de Kievit en de Grutto doen het goed.

Toch is ons werk vaak voor niets door de rovende steenmarters. Het dier speurt de eieren met gemak op en zuigt ze leeg. Omdat deze rover een beschermde diersoort is groeit de populatie ongehinderd door. Dit is catastrofaal voor de weidevogels, die ook al prooi zijn van de vos en de kraai. Om de weidevogels in Nederland een goede toekomst te bieden is het volgens ons nodig de marter gecontroleerd te bestrijden. Boeren hebben hart voor de natuur en zorgen voor rijke akkers waar de vogels van smullen. Vele boeren houden extra rekening met deze vogels in het broedseizoen. Door deze beschermde rovers is dit echter vaak  vruchteloos werk.

Schapenhouderij

  De schapentak is de laatste jaren groter geworden en is uitgegroeid tot een kudde moede.. meer >

Biologische melk

Al vaak in april komen onze 120 melkkoeien van de stal in de wei om zo groen gras te eten en le.. meer >

Biologisch vlees

Toen in 1989 de eerste limosinkoeien uit Wychen op het bedrijf kwamen was de veetak voor biolog.. meer >

Natuurbeheer

Ongeveer 50 paren Grutto's komen ieder jaar terug uit Afrika om in de sappige graslanden van on.. meer >